Tag: دکتر سعید حسن زاده


اخبار
دکتر فتحیه فتاحی زاده

نشست صمیمی با دکتر فتحیه فتاحی زاده، مدیرگروه علوم قرآن ...

نشست صمیمی با حضور سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده، مدیرگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س) و دکتر سعید حسن زاده دبیرِ دبیرخانه گفتمان قرآنی در محل دفتر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ...
اخبار
کانون قرآن دانشگاه علامه طباطبایی

نشست صمیمی با فعالان کانون قرآن دانشگاه علامه طباطبایی

نشست صمیمی معرفی دبیرخانه گفتمان قرآنی با حضور آقایان رضازاد و جودت پناه و خانم ها بیرقی و کوزه گری از فعالان کانون قرآن دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید. در این نشست که در محل ...
اخبار
دکتر سعید حسن زاده

نشست صمیمی با دکتر محمد جواد گوهری استاد دانشگاه آکسفورد

نشست صمیمی معرفی دبیرخانه گفتمان قرآنی با حضور آقای دکتر محمد جواد گوهری، استاد دانشگاه آکسفورد و دکتر سعید حسن زاده، دبیر دبیرخانه گفتمان قرآنی در محل دبیرخانه گفتمان قرآنی برگزار شد. در ابتدای این ...
رویداد
دکتر سعید حسن زاده

دانشگاه صنعتی شریف

رویداد “قرآن به کدام یک از سوالات من پاسخ می دهد؟” در روز دوشنبه 15 آذر 1395 در خوابگاه طرشت دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. این رویداد به مناسبت ختم قرائت کل قرآن در نمازخانه ...
رویداد
حامد جعفری

شناسایی و خوشه بندی ویژگی های جامعه هدف گفتمان سازی ...

دبیرخانه گفتمان قرآنی با هدف ارزیابی زمینه های توسعه فعالیت های گفتمان ساز در دانشگاه ها، به طراحی و اجرای پروژه آماری «شناسایی و خوشه بندی ویژگی های جامعه هدف گفتمان سازی قرآنی» اقدام نمود. ...
رویداد
دکتر سعید حسن زاده

فرصت هایی با پای پیاده (نوآوری در اربعین)

صبح امروز (13 آبان) مطابق برنامه اعلام شده رویداد فرصت هایی با پای پیاده (نوآوری در اربعین) توسط شتاب دهنده شفق و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری دبیرخانه گفتمان قرآنی و شتابدهنده قرآنی ...
رویداد
نمایشگاه قرآن

حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

فعالیت های دبیرخانه گفتمان قرآنی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دبیرخانه گفتمان قرآنی با هدف گفتمان سازی فرهنگ قرآنی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم حضور پیدا کرد. اهداف ...