Tag: دانشگاه صنعتی شریف


رویداد
دکتر لسانی فشارکی

سلسله نشست های اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی

سلسله نشست‌های «اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی» به همت دبیرخانه گفتمان قرآنی و با همکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. سخنران این سلسله نشست ها جناب آقای دکتر محمدعلی لسانی ...
رویداد
دکتر سعید حسن زاده

دانشگاه صنعتی شریف

رویداد “قرآن به کدام یک از سوالات من پاسخ می دهد؟” در روز دوشنبه 15 آذر 1395 در خوابگاه طرشت دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. این رویداد به مناسبت ختم قرائت کل قرآن در نمازخانه ...