Tag: امام رضا(ع)


پوستر
امام رضا(ع) قرآن

هدایت

امام رضا(ع): قرآن سخن خداوند است، از آن تجاوز نکنید و از غیر آن هدایت نجویید، که در این صورت گمراه خواهید شد. (توحید شیخ صدوق) دانلود پوستر با کیفیت اصلی