Tag: امام خمینی


پوستر
امام خمینی قرآن

منطق قرآن

امام خمینی(ره): ما قرآن را نخواندیم و نمی دانیم؛ منطق قرآن را نمی دانیم. باید قرآن بخوانیم، قبل از همه چیزها ببینیم قرآن چه می گوید. تکلیف ما و وظیفه ما را قرآن تعیین می ...
پوستر
امام خمینی قرآن

برکات قرآن

امام خمینی(ره): از انس با قرآن کریم، این صحیفه الهی و کتاب هدایت، غفلت نورزید؛ که مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاریخ، از برکات سرشار این کتاب مقدس است. دانلود پوستر ...
پوستر
امام خمینی(ره) قرآن

عمر بر باد رفته

اینجانب از روی جِد، نه تعارف معمولی، می‌گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم. و شما ای فرزندان برومند اسلام! حوزه‌ها و دانشگاه ها را از توجه به ...
پوستر
تفسیر به رای امام خمینی(ره)

حجاب قرآن

یكی دیگر از حجاب ‏هایی كه مانع از استفاده از این صحیفه نورانیه است، اعتقاد به آن است كه جز آن كه مفسرین نوشته یا فهمیده ‏اند، كسی را حق استفاده از قرآن شریف نیست. ...