محصولات گفتمانی

پوستر و اینفوگرافی

بهترین پوسترها و اینفوگراهی های که توسط طراحان دبیرخانه تهیه شده را در این قسمت ببینید

تحلیل معماری مسابقات بین المللی قرآن کریم

اینفوگرافی تحلیل کلی معماری موجود مسابقات قرآن در این اینفوگرافی با معماری و ساختار کلی مسابقات قرآنی فعلی کشور آشنا می‌شوید

شاهین عابدین‌پور

زمستان 1399

دبیرخانه گفتمان قرآنی

کلیپ ها

بهترین کلیپ‌های نمایش وضعیت قرآنی کشور را در این قسمت ببینید.

وضعیت تعداد حافظان

تعداد حافظان قرآن کشور آیا از تعداد حافظان قرآن کشور اطلاع دارید؟ این تعداد کمه یا زیاد؟ با 10 میلیون حافظ چقدر فاصله داریم؟ از بقیه کشورها جلوتریم یا عقبتر؟

سه دقیقه

بهار سال نود و پنج

دبیرخانه گفتمان قرآنی

پژوهش و مقالات