پاداش

نوع بسته :پاداش

تعداد باقی مانده : 3

نام پروژه : حافظ شو

لوگو سازمان یا شرکت شما درپایان کلیپ درج می‌شود.

اگر با این پروژه حال کردی و دوست داری به پیشرفتش کمک کنی ولی از پاداش‌هاش نمی‌تونی استفاده کنی یا به هر دلیل دیگه‌ای می‌تونی یه مبلغی به انتخاب خودت کمک کنی جهت کمک به صفحه ای حمایت مراجعه فرمایید.

RIAL 3,000,000 – خرید