وام قرض الحسنه

اگر به وام قرض‌الحسنه نیاز دارید در خدمت شما هستیم. شرایط زیر را مطالعه کرده و در صورتی که تمامی این شرایط را دارید فرم درخواست وام را پر کنید. سقف پرداخت وام نیز 10 میلیون تومان است.

شرایط وام گیرنده:

  • داشتن فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار
  • فعال بودن بیمه شغلی (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و …)

شرایط ضامن:

  •         گواهی اشتغال به کار در یک سازمان رسمی یا مجوز کسب 
  •         نداشتن چک برگشتی