دکتر علی صفری

نشست صمیمی با دکتر علی صفری استاد دانشگاه شهر ری

نشست صمیمی معرفی دبیرخانه گفتمان قرآنی با حضور آقای دکتر علی صفری، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری و دکتر سعید حسن زاده، دبیر دبیرخانه گفتمان قرآنی در دانشگاه علوم و حدیث شهر ری برگزار شد.

آقای دکتر علی صفری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری می باشند. رساله دکترای ایشان با موضوع «تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر من وحی القرآن» به نقدِ توجه به ظاهر در تفسیر «من وحی القرآن» نوشته شیخ محمد حسین فضل الله می پردازد.

طی این نشست دکتر صفری ضمن نقد فضای موجود قرآنی در جامعه، در میان مردم و متخصصان، به تبیین راهکارهای مناسب برای خروج از این فضا پرداختند. ایشان تصریح کردند فضای رسانه ای در حوزه قرآن اصلاً مناسب نیست: “برای مثال چرا باید شبکه قرآن به صورت مجزا وجود داشته باشد؟ باید به گونه ای باشد که قرآن در همه شبکه ها جاری باشد ولی نه با یک عنوان مجزای قرآن؛ قرار دادن یک عنوان مجزا باعث می شود برنامه های شبکه های دیگر خالی از قرآن باشد و بدیهی است وقتی انتخاب به این صورت باشد کسی سراغ شبکه قرآن نمی رود. حتی بعید می دانم خود افراد حوزه قرآن خیلی سراغ شبکه قرآن بروند. ولی می بینید در خارج برنامه هایی ساخته می شوند که تماماً مبانی معرفتی آن ها را تبلیغ می کند بدون این که لزوماً مستقیماً از آن حرفی زده باشند. ما دین و اهل بیت را از زندگی مردم جدا کرده ایم و دور از دسترس آن ها قرار داده ایم. به طوری که وقتی از زندگی اهل بیت و الگوی زندگی آن ها حرف زده می شود، می گویند او که امام معصوم بوده است و ما نمی توانیم. یعنی امام را در آسمان ها می بینند که دور از دسترس است نه در متن زندگی مردم، در صورتی که فیلم های فلسفی و اعتقادی در خارج مفاهیم اعتقادی را در برخوردهای روزانه مردم القا می کنند به طوریکه شخص احساس می کند آن اعتقاد برای همین زندگی روزمره اوست. البته من نمی گویم که ما مثل آن ها عمل کنیم بلکه باید اتاق فکری تشکیل شود از نخبگان و فکر شود. امروزه چیزی که بسیار کم در آثار فرهنگی دیده می شود فقدان اتاق فکر قوی در پس کار است “.

ایشان در تبیین این که افرادی که مسئول نیستند چگونه می توانند در جریان ترویج فرهنگ قرآنی سهم داشته باشند اذعان داشتند: “اگر کسی شیرینی انس با قرآن را چشیده باشد می تواند این شیرینی را به دیگران نیز بچشاند. ما وظیفه داریم اول این شیرینی را خودمان بچشیم و سپس به دیگران بچشانیم”. ایشان همچنین درباره محدوده فعالیت های خود فرمودند: “من تخصصم تفسیر است. سعی می کنم در بیان تفسیر به جنبه های کاربردی آن بپردازم. برای مثال وقتی درباره آیات معاد در قرآن حرف می زنیم به این صورت است که می گوییم این معاد در زندگی امروز ما چه کاربردی دارد؟ چرا این قدر قرآن بر معاد تأکید دارد و درباره آن حرف زده است ؟” ایشان همچنین درباره رجوع افراد به قرآن یادآور شدند: “خواندن مستمر و تدبر در قرآن بسیار خوب است ولی لزوماً نمی توان به برداشت هایی که به ذهن متبادر می شود اعتنا کرد چون ممکن است درست نباشد. مثلا این که بگوییم این صحنه که برای من رخ داد مشابه آن در قرآن ذکر شده است لزوماً مبنای عمل به شخص نمی دهد”.

در پایان این دیدار آقای دکتر حسن زاده به معرفی دبیرخانه گفتمان قرآنی و هدف آن مبنی بر تلاش برای تمهید فضای تعامل متخصصین و تشکیل اتاق فکری از آن ها پرداختند و تصریح کردند که ایجاد فضای مباحثه در بین متخصصان حوزه علوم قرآنی یکی از مهمترین اهداف دبیرخانه گفتمان قرآنی در راستای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه است. همچنین آقای حسن زاده خواستار حمایت و پیگیری بیش از پیش آقای دکتر صفری برای ایجاد فضای مباحثه بین متخصصان این حوزه شدند.