امام خمینی قرآن

منطق قرآن

امام خمینی(ره):

ما قرآن را نخواندیم و نمی دانیم؛ منطق قرآن را نمی دانیم. باید قرآن بخوانیم، قبل از همه چیزها ببینیم قرآن چه می گوید. تکلیف ما و وظیفه ما را قرآن تعیین می کند.

دانلود پوستر با کیفیت اصلی