گزارش تصویری از نشست دبیران کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌های تهران

نشست دبیران کانون های قرآن و عترت دانشگاه های تهران در محل دبیرخانه گفتمان قرآنی برگزار شد و دبیران و اعضای کانون های قرآن و عترت به بحث و تبادل نظر در خصوص اهداف کانون‌ها و راهبردهای تشکیل یک اتحادیه منسجم پرداختند.