امام رضا(ع) قرآن

هدایت

امام رضا(ع):

قرآن سخن خداوند است، از آن تجاوز نکنید و از غیر آن هدایت نجویید، که در این صورت گمراه خواهید شد.
(توحید شیخ صدوق)

دانلود پوستر با کیفیت اصلی