نمایشگاه قرآن

حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

فعالیت های دبیرخانه گفتمان قرآنی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

دبیرخانه گفتمان قرآنی با هدف گفتمان سازی فرهنگ قرآنی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم حضور پیدا کرد. اهداف غرفه ما گفتمان سازی در سه محور “مهجوریت قرآن”، “قرآن کتاب زندگی” و “لزوم مراجعه همه به قرآن” تنظیم شده بود. در راستای تحقق این اهداف، برنامه های زیر اجرا گردید:

 • به چالش کشیدن مخاطبان در مورد جایگاه فعلی قرآن در زندگی های ما و ترسیم جایگاه مطلوب آن:

برای انتقال پیام مهجوریت قرآن در زندگی های ما، ابتدا مخاطبمان را با دو سوال اساسی به چالش می کشیدیم: “اگر قرآن از زندگی ما حذف شود، چه می شود؟” “آیا ما در زندگی هایمان به قرآن احتیاجی داریم؟”

پس از برخورد مخاطبان با این سوالات، تقریبا همه آن ها شروع به دفاع از قرآن کرده و وارد بحث و گفتگو با ما می شدند. پس از اندکی صحبت، اکثر مخاطبان متوجه این مطلب می شدند که واقعا قرآن در زندگی های ما مهجور است. بعد از این ما آن ها را به داخل غرفه دعوت کرده و از آن ها می خواستیم که کاربردهای قرآن در زندگی هایشان را یادداشت کنند. سپس کمی بیشتر بحث را باز کرده و بخشی از پیام و برنامه های قرآن برای زندگی و حل مشکلات امروزیمان را برای آن ها تشریح می کردیم. نهایتا نظر آن ها در مورد راهکار ورود قرآن به زندگی هایمان را می خواستیم و سعی می کردیم که آسانی فهم قرآن و شیرین بودن آن و لزوم ارتباط مستقیم همه با قرآن را برای آن ها کمی جا بیندازیم.

 • ارائه اهداف و برنامه های آتی به دیگر غرفه داران:

در راستای تحقق اهداف گفتمان سازی، ما دغدغه ها و برنامه های آینده مان را با بسیاری از غرفه داران هم در بخش موسسات مردمی، هم در بخش رسانه های دیجیتال و هم در بخش انتشارات در میان گذاشتیم و توانستیم بخشی از آن ها را با خود همراه سازیم تا در آینده ما را در قرار دادن قرآن در جایگاه واقعی خود در جامعه یاری دهند.

 • ارائه برنامه ها به غرفه های دانشگاهیان و ایجاد زمینه های همکاری در برنامه های آتی:

با توجه به این که در طرح گفتمان سازی فرهنگ قرآنی، لایه اول مخاطبان ما دانشجویان هستند، تلاش کردیم که با ارتباط گیری با تیم های دانشگاهی حاضر شده در نمایشگاه بخشی از پیاممان را به آن ها منتقل کرده و آن ها را برای برنامه های بعدیمان با خود همراه سازیم. در این راستا با دانشگاه های الزهرا، علامه طباطبایی، پیام نور، آزاد، فنی حرفه ای، جهاد دانشگاهی، فرهنگیان و وزرات بهداشت وارد تعامل شده و به نتیجه های خوبی رسیده و با تعدادی از آن ها همکاری را آغاز کردیم.

 • تهیه کلیپ با محوریت مهجوریت قرآن در زندگی های ما:

یکی از محورهای فعالیت های ما تولیدات رسانه ای فاخر برای انتقال مناسب پیاممان به مخاطب است که در نمایشگاه بخشی از آن را در قالب تولید چند کلیپ با محوریت مهجوریت قرآن به انجام رساندیم.

 • طرح دغدغه های خود با مسئولان:

ما تلاش کردیم دغدغه ها و برنامه های خود را با جمعی از مسئولان که از غرفه ما بازدید نمودند در میان گذاریم، از جمله:

 • آقای دکتر هاشمی معاونت فرهنگی وزارت علوم
 • آقای دکتر ایرجی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
 • آقای دکترسلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
 • آقای دکتر جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • آقای دکتر میر سلیم رئیس اداره قرآنی وزارت علوم
 • آقای دکتر خسروی مدیر کل موسسات قرآنی

 

 • دریافت جایزه بهترین غرفه دانشگاهی در زمینه گفتمان سازی:

در نهایت در اختتامیه نمایشگاه، از غرفه دبیرخانه گفتمان قرآنی به عنوان بهترین غرفه در زمینه گفتمان سازی فرهنگ قرآنی تقدیر به عمل آمد.