کانون قرآن دانشگاه علامه طباطبایی

نشست صمیمی با فعالان کانون قرآن دانشگاه علامه طباطبایی

نشست صمیمی معرفی دبیرخانه گفتمان قرآنی با حضور آقایان رضازاد و جودت پناه و خانم ها بیرقی و کوزه گری از فعالان کانون قرآن دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید. در این نشست که در محل دبیرخانه گفتمان قرآنی برگزار گردید آقای دکتر حسن زاده؛ دبیر دبیرخانه گفتمان قرآنی به تبیین روش کار دبیرخانه و زمینه های همکاری پرداختند.
در ابتدای این نشست که بیش از پنج ساعت به طول انجامید آقای حسن زاده روایت پیام دبیرخانه گفتمان قرآنی را مرور کرده و بیان کردند: “نقطه شروع کار ما نمایش این است که ما در زندگیمان هیچ نیازی به قرآن نداریم! علاوه بر آن ما می خواهیم از همه اعتراف بگیریم که هیچ نیازی به قرآن ندارند! و بعد می خواهیم نشان دهیم که اکثر افراد تقریبا هیچ اطلاع دقیقی هم از قرآن ندارند. در گام بعد به سراغ سطح شناخت ما از خدا و همچنین خودمان می رویم. ما خدا را موجودی محدود می دانیم یا موجودی بی نهایت؟ در این جا ما بت های افراد را نشان داده و شروع به شکستن آن ها می کنیم! شکستنی که منجر به رهایی افراد و درک بی نهایت بودن خدا و بی نهایت خواهی انسان می شود. در گام سوم به سراغ قرآن رفته و نقش آن در پاسخگویی به نیازهای بی نهایت انسان را به نمایش می گذاریم و نشان می دهیم که تنها پاسخ دهنده به نیازهای بی نهایت ما قرآن است. در گام چهارم به روش برداشت از قرآن و چگونگی به سخن درآوردن آن می پردازیم و به این سوال پاسخ می دهیم که چگونه باید در قرآن پژوهش نمود و نهایتا در گام آخر ساختارهای حمایتی مختلف را به دوستان معرفی می کنیم تا در ادامه مسیرشان از آن ها کمک بگیرند.”

پس از صحبت های آقای حسن زاده، دوستان سوالات متعددی در مورد روایت پیام مطرح نمودند که آقای حسن زاده تلاش کردند با استفاده از مثال های مختلف به تک تک آن ها پاسخ دهند. سوالاتی در مورد معنای بی نهایت خواهی انسان، آیا قرآن در رشته های تخصصی هم حرفی دارد، چگونه می توان در قرآن پژوهش کرد و …

در ادامه جلسه به روش های همکاری دبیرخانه گفتمان قرآنی و کانون قرآن دانشگاه علامه پرداخته شد و پیشنهادات متعددی از سوی طرفین مطرح گردید از جمله: برگزاری جلسات آزاداندیشی قرآنی، شناسایی ریشه های عدم ارتباط مردم با قرآن، ایجاد حلقه های معرفتی، محافل انس با قرآن بدون کتاب قرآن، جمع آوری دل گفته هایی با قرآن و …

در پایان قرار بر این شد که جلسات بعدی در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور سایر فعالان قرآنی برگزار گردد.