مهجوریت قرآن امام خامنه ای

فهم اشتباه

وقتى از پیام اسلام غفلت کردیم، که قرآن کریم فرمود: وَ قالَ الرَسولُ یرَبِ اِنَ قَومِى اتَخَذوا هذَا القُرءانَ مَهجورا؛ وقتى قرآن را مهجور کردیم، به مفاهیم قرآن درست نگاه نکردیم، مجموعه مفاهیم قرآنى را که یک منظومه کامل براى زندگى انسان است، درست ندیدیم، آن ‌وقت لغزش پیدا می کنیم، و نیروى خِرَد ما هم نمی تواند فهم درستى از مفاهیم قرآنى پیدا کند. (بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهاى اسلامى. 93/3/6)

دانلود پوستر با کیفیت بالا