دکتر لسانی فشارکی

سلسله نشست های اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی

سلسله نشست‌های «اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی» به همت دبیرخانه گفتمان قرآنی و با همکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. سخنران این سلسله نشست ها جناب آقای دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودند.

در این سلسله نشست ها که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید دکتر لسانی فشارکی به تبیین جایگاه و اهمیت نهضت حسینی از منظر اسلام ناب محمدی پرداختند. ایشان همچنین تأثیر این نهضت در تداوم، ارتقاء و تکامل اسلام از اسلام ابراهیمی به اسلام محمدی و از اسلام محمدی به اسلام حسینی و نیز تاثیر این نهضت در پیشگیری از انحرافات بعدی دین را تشریح نمودند. بیان تفسیر حقیقی برخی از آیات قرآن که در دوره 50 ساله قبل از نهضت حسینی، فهمی ساده از آن مورد توجه بود و بواسطه این نهضت فهم حقیقی و بایدیِ آن نمایان شد، از دیگر مطالبی بود که آقای دکتر لسانی به آن اشاره نمودند.

اهمیت وقوع این نهضت در تاریخ اسلام، ضرورت هایی که سبب ساز این واقعه شده اند، ذکر مفهوم برخی روایات مشهور در رابطه با امام حسین (ع) همچون «حسین منی و انا من حسین»، «صلی الله علیک یا ابا عبدالله» نیز در این سلسله نشست ها مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این همگانی بودن این قیام که از آن به رستاخیز تعبیر شده است و نقش آن در ابلاغ دین و پیام رسول خدا برای مردم از دیگر موضوعات مهم و مورد بحث در این نشست ها بود.

برای دانلود فیلم کامل جلسات از لینک های زیر استفاده نمایید.

جلسه اول: حسین منی و انا من حسین (1395/7/17)

جلسه دوم: از کعبه تا کربلا (1395/7/18)

جلسه سوم: صلی الله علیک یا اباعبدالله (1395/7/24)

جلسه چهارم: هذا بیان للناس (1395/7/27)

جلسه پنجم: هذا بلاغ للناس (1395/8/1)

جلسه ششم: این رستخیز عام (1395/8/4)

جلسه هفتم: احب الله من احب حسینا (1395/8/15)

جلسه هشتم: این حسین کیست؟ (1395/8/18)

جلسه نهم: از عاشورا تا اربعین (1395/8/22)

جلسه دهم: اربعین حسینی (1395/8/25)