علامه حسن زاده

زیر و رو کردن

علامه حسن زاده آملی:
با قرآن بیشتر محشور باشید، در قرآن تعمق نمایید.
“من اراد العلم فلیثور القرآن”، «تثویر» به معنای شخم زدن و زیر و رو کردن است، آن کس که طالب علم و فضل است، بایستی در قرآن تدبیر و تعمق کند.

دانلود پوستر با کیفیت اصلی