دکتر محمدعلی مهدوی راد

عرصه های پژوهش در علوم قرآنی و حدیث

نشست «عرصه های پژوهش در علوم قرآنی و حدیث» روز یکشنبه 21 آذرماه در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. این نشست به مناسبت سالگرد تاسیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شده بود و سخنران آن آقای دکتر مهدوی راد بودند.

آقای دکتر مهدوی راد؛ استاد دانشگاه تهران، صحبت های خود را با بررسی ابعاد منفی نقل و روایات در پژوهش و تاثیر و سیطره­ آن بر نتایج پژوهش­ ها آغاز کرده و سپس به تشریح این تاثیرات پرداختند.

ایشان در ادامه متذکر شدند که  استفاده­ محقق و پژوهشگر از نقل، باعث فضاسازی و راه­گذاری برای پژوهشگر شده و با ایجاد چارچوبی در اطراف او، وی را مجبور به تحقیق در این حیطه و چارچوب کرده و مانع از خروج او از آن حیطه می شود.

ایشان در تحلیل این موضوع بیان کردند که این اتفاق منجر به این می شود که دیگر محقق تنها در راهی حرکت کند که در روایات مشخص شده و بیرون از این چارچوب نتواند به موضوعی بپردازد.