دکتر فتحیه فتاحی زاده

دکتر فتحیه فتاحی زاده

سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده، مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا، متولد سال 1343 می باشند. ایشان پس از اتمام دروس مقدماتی و دبیرستان وارد دانشگاه تهران شدند و کارشناسی فلسفه غرب و پس از آن کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم قرآن و حدیث از این دانشگاه دریافت نمودند. ایشان در ادامه به تحصیل در مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه تربیت مدرس قم پرداختند. از ایشان پژوهش های متعددی در زمینه تخصصی علوم قرآن و حدیث و نیز پژوهش هایی در تاریخ اسلام، پیامبر(ص) و زنان پیامبر(ص) منتشر شده است.

تحصیلات

 1. دکترای علوم قرآن و حدیث
 2. کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
 3. کارشناس رشته فلسفه غرب

سوابق علمی

 1. تدریس در مرکز تربیت معلم به مدت 6 سال
 2. عضویت هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) به مدت 20 سال
 3. مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س) از سال 1390 تاکنون

عضویت در هییت تحریریه

 1. مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث از سال 1388 تاکنون
 2. مجله مطالعات تفسیری از سال 1388 تاکنون
 3. پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن از سال 1391 تاکنون
 4. مجله حدیث پژوهی از سال 1392 تاکنون
 5. دانشنامه علوم قرآن و حدیث از سال 1392 تاکنون

کتب

 1. مبانی و روش های نقد حدیث در كتب اربعه
 2. پیامبر اعظم(ص) و خرافه زدایی
 3. زن در تاریخ و اندیشه اسلامی
 4. زن در تاریخ و اندیشه اسلامی (تجدید چاپ)
 5. حجاب از دیدگاه قرآن و سنت
 6. دختران پیامبر
 7. ام حبیبه
 8. روش های تربیت در قرآن كریم

مقالات

 1. مبانی شخصیت زن از دیدگاه اسلام
 2. معناشناسی الفاظ حدیث
 3. بررسی منشأ پیدایش شیعه و تفاوت آن با مذاهب دیگر
 4. مبارزه پیامبر(ص) با آداب و رسوم خرافی
 5. اعتبارسنجی روایات تفسیری علی بن ابراهیم در تفسیر قمی
 6. حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی
 7. تاثیر پایه های فکری حامد ابوزید در نگرش او به مسائل زنان
 8. حدیث پژوهی علامه سبزواری
 9. مبانی و قواعد تفسیری علامه شعرانی
 10. روش فهم حدیث در وسائل الشیعه
 11. واژه پژوهی در روایات تفسیری ضحاك بن مزاحم
 12. جایگاه نقد حدیث در وسائل الشیعه
 13. شهید ثانی رجالی بزرگ شیعه
 14. معناشناسی الفاظ قرآن در تفسیر مجمع البیان
 15. بررسی تلاش های علمی و عملی علامه شعرانی در تبین حدیث
 16. عوامل به وجود آورنده آیات مشابه
 17. راهکارهای علامه شعرانی در حل تعارض اخبار
 18. نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود
 19. روش شناسی علامه جعفری در شرح نهج البلاغه
 20. روش آیت اله خویی در تعارض جرح و تعدیل راویان
 21. حکمت تفاوت اسلوب های بیانی در آیات مشابه
 22. معناشناسی امام حق در آیات قرآن كریم
 23. گونه شناسی تعلیق های كاشف الغطاء بر شرح نهج البلاغه
 24. آرای دانشمندان غربی در تفسیر نهج البلاغه
 25. دلاله الامام الباطل فی القرآن الکریم
 26. واكاوی مولفه های بلاغی در منهاج البراعه
 27. تأملی در روایات نهج البلاغه در نکوهش زن
 28. معناشناسی كلمه در قرآن كریم با تأكید بر روابط همنشینی و جانشینی
 29. المعتقدات الخرافیه حول المراه
 30. نقش فنون بلاغت در فهم متون دینی
 31. اصول الفقه الحدیثی فی الکتب الاربعه
 32. تمثیلات و تشبیهات قرآن و فرهنگ زمانه
 33. بسترهای پیشرفت و انحطاط زن مسلمان
 34. تأثیر ثقل وحی بر پیامبر(ص)
 35. مروری بر زندگانی فاطمه ام الحسن و جایگاه علمی او
 36. مناقب اهل بیت در تفسیر مراغی
 37. شاخصه های ائمه باطل از منظر حضرت زهرا(س)
 38. زن در قرآن و عهدین
 39. شیوه های جمع و تأویل اخبار در تهذیب الاحکام
 40. فقه الحدیث در من لایحضره الفقیه
 41. خرافه باوری پیرامون زن
 42. حجاب در قرآن و عهدین
 43. بلاغت نهج البلاغه
 44. نگرش علامه طباطبائی به روایات ترتیب نزول
 45. سیر تطور معانی الفاظ در قرآن
 46. ویژگی های قرآن در صحیفه سجادیه
 47. علوم مورد نیاز در كشف آیات مشابه
 48. «در مواهب الرحمن فی تفسیرالقرآن» بررسی استنادهای تفسیر
 49. نقش تاریخی اسلام در احیای شخصیت زن
 50. قلمرو عقل در فهم آموزه های دینی
 51. نقش والدین در انتقال ارزش های دینی
 52. راهکارهای توسعه پوشش
 53. قرآن و پاسخ گویی به انتظارات جدید
 54. روش شناسی تفسیر الاء الرحمن
 55. نقش الگویی زن در قرآن كریم
 56. روش شناسی كتاب كافی
 57. بررسی تطبیقی اندیشه های رجالی شهید ثانی و علامه حلی
 58. واكاوی عوامل عدم رعایت پوشش شرعی
 59. شخصیت نگاری در سوره مباركه كهف
 60. نقش زنان راوی در جریان غدیر
 61. پوشش زن
 62. و …

راهنمایی و داوری پایان نامه

 1. بررسی استشهادهای امام صادق(ع)
 2. روش تفسیری و مباحث علوم قرآنی مخزن العرفان
 3. تاریخ گذاری سوره های مدنی قرآن كریم
 4. سنجش ارزش ها از نگاه آیات و روایات
 5. بررسی تطبیقی امثال قرآن با امثال انجیل
 6. بررسی رابطه قلب و رفتار در قرآن و روان شناسی
 7. بررسی جایگاه فردی زن معاصر با تکیه بر آیات و روایات
 8. تحلیل مخالفت ها با پیامبر با تکیه بر سوره های مکی
 9. بررسی تطبیقی موعود در آیات و روایات
 10. روش تفسیری الکشف و البیان ثعلبی
 11. روش شناسی تفسیری الفرقان فی تفسیر القرآن
 12. نقد و بررسی احادیث منسوب
 13. بررسی تطبیقی شیوه های جمع آوری و تدوین كتب حدیثی
 14. حیات برتر انسانی از دیدگاه قرآن
 15. سیری در ادبیات دعا و نگارش متون دعایی
 16. معناشناسی تأویل قرآن و هرمنوتیک شلایر ماخر
 17. بررسی تفاوت الفاظ در آیات متشابه
 18. جایگاه اجتماعی زن معاصر با تکیه بر آیات و روایات
 19. عوامل انحطاط انسان از نگاه قرآن كریم
 20. عوامل عدم رعایت پوشش شرعی و راه های برون رفت آن
 21. روش های ترویج و گسترش فرهنگ نماز در سیره پیامبر(ص)
 22. خرافه زدایی در سیره معصومان
 23. روش شناسی وسائل الشیعه
 24. روش شناسی روایات تفسیری امام سجاد(ع)
 25. معناشناسی الفاظ قرآن از دیدگاه طبرسی
 26. جایگاه حدیثی خاندان اشعری
 27. بررسی تطبیقی سیره پیامبر(ص) در كافی كلینی و صحیح بخاری
 28. سلام و لعن در قرآن
 29. روش شناسی مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن با تأكید بر مبانی و قواعد تفسیری
 30. رویکرد حدیثی علامه شعرانی با تکیه بر شرح وافی
 31. روش شناسی تفسیر ملاحویش آل غازی
 32. بررسی رویکرد رجالی رجال الحدیث
 33. بررسی شیوه های بیانی در آیات تربیت قرآن
 34. فقه الحدیث از نگاه شیخ طوسی و بیهقی
 35. نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود
 36. مهندسی پیام برمبنای ساختار چند وجهی سور قرآن با تأكید بر سوره كهف
 37. بازیابی استدلال های سوره بقره با تأكید بر مولفه های منطقی آن
 38. معناشناسی كلمه در قرآن با تأكید بر روابط هم نشینی و جانشینی
 39. مبانی نقد اخبار در الصحیح من سیره النبی الاعظم(ص) از غزوه بنی نضیر تا فتح مکه
 40. روش علامه شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات … در قاموس الرجال
 41. شاخصه های تفسیری امام خمینی(ره)
 42. روش شناسی تفسیر المراغی
 43. شیوه های تدبر در قرآن از منظر روایات
 44. معناشناسی امام در قرآن كریم
 45. بررسی تناسب سور طواسین
 46. الگوی قرآن شناخت
 47. بررسی دیدگاه سیوطی در روایات اسباب نزول
 48. تربیت از نگاه لقمان و علی(ع)
 49. اخلاق كاربردی در نهج البلاغه
 50. اخلاق كاربردی در قرآن كریم
 51. داوری پایان نامه های متعدد و نیز مقاله های بسیاری از مجلات علمی پژوهشی

جوایز و افتخارات

 1. زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، كتاب سال 1384
 2. زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، اثر برگزیده نمایشگاه بین المللی قرآن كریم: سال 1385
 3. پژوهشگر برتر دانشگاه الزهراء(س)
 4. پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی: سال 87
 5. استاد و پژوهشگر ممتاز علوم و معارف قرآنی در پنجمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه 1386
 6. برگزیده هفتمین همایش بین المللی آیه های ایثار و تلاش سال 1386
 7. استاد نمونه بسیجی كشوری سال 1389
 8. استاد نمونه كشوری سال 1391
 9. استاد برتر آموزشی سال 1392
 10. برگزیده پنجمین همایش بانوان فعال قرآنی سال 1393

عضویت در مجامع علمی

 1. پژوهشگر مركز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
 2. عضو كمیته علمی كرسی های نظریه پردازی
 3. عضو كمیته علمی جشنواره فارابی سال 1391 و 1392