دکتر شادی نفیسی

دکتر شادی نفیسی

دکتر شادی نفيسی در سال 1344 در تهران متولد شده و در سال 1362 در رشته علوم تجربی ديپلم گرفته است. وی به دليل علاقه فراوان به تحصيل در علوم اسلامی، با رهاکردن رشته پزشکی، در رشته الهيات به تحصيل پرداخت و با تمرکز بر رشته علوم قرآن و حديث، کارشناسی خود را در سال 1366 از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد را در 1373 از دانشگاه تربيت مدرس و دکترا را در 1382 از همان دانشگاه دريافت کرد. آثار وی بارها در جشنواره‌های مختلف دانشجويی، دين‌پژوهی و فرهنگی برگزيده شده است. در حال حاضر ایشان دانشیار دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی رشته علوم قرآن و حدیث می باشند. پژوهش های استاد نفیسی غالبا با رویکرد شناختی و روش شناسی بوده و در زمینه تفاسیر معاصر و برخی کتب حدیثی متقدمین پژوهش های متعدد و مفیدی رقم زده اند.

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه توسعه پژوهش قرانی کشور، 1392/02/25، ایران، تهران
 • همكارى با مركز تحقيقات كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در سال‌هاى 68 و 69
 • همكارى با دانشنامه جهان اسلام از سال 79
 • تدریس دروس نقد الحدیث، تاریخ حدیث و مصطلح الحدیث، زبان انگلیسی، روش تحقیق و … و تدریس دروس تفسیر ترتیبی و موضوعی و …
 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه های متعدد در حوزه تخصصی تفسیر و علوم حدیث

کتاب‌های تالیفی

 • شمع جمع
 • تاریخگذاری حدیث (روشها و نمونه ها)
 • ع‍ق‍ل‍گ‍رای‍ی‌ در ت‍ف‍اس‍ی‍ر ق‍رن‌ چ‍ه‍ارده‍م‌
 • درایةالحدیث: بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین
 • ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ و ح‍دی‍ث‌ (روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍ه‍م‌ ح‍دی‍ث‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ در ال‍م‍ی‍زان‌)
 • آسیب شناسی جریان های تفسیری (دوره دو جلدی)
 • تفسیر قرآن: تاریخچه، اصول، روش ها

مقالات

 1. گونه شناسی شناخت های اثر گذار در اخلاق
 2. “درایه الحدیث”، دانشنامه جهان اسلام
 3. تکرار در قصه های قرآن از دیدگاه عبدالکریم خطیب با تکیه بر داستان حضرت موسی(ع)
 4. روش علامه شعرانی در حل تعارض اخبار
 5. مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایی
 6. تفسیر اجتماعی قرآن : چالش تعریف و ویژگی ها
 7. مبانی و رویکرد ادبی در تفسیر سید مرتضی و شیخ طوسی با تکیه بر «الامالی » و «التبیان»
 8. رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئله روایات تاویل در حق اهل بیت(ع)
 9. متابعت الهی در قرآن کریم و راه های ارتقاء آن در دانشگاه اسلامی
 10. بررسی و نقد آراء ماتریدی و نسفی در مورد آیات مربوط به اهل بیت (ع)
 11. مصنف عبدالرزاق صنعانی منبعی برای احادیث قرن نخست هجری
 12. علامه طباطبایی و بررسی روایات قرآنی
 13. تاریخچه علم و دین در سنت غرب
 14. هدف قرآن از بیان داستان ها
 15. شکل گیری نقد حدیث در میان اهل سنت
 16. روش شناسی حدیث پژوهی در تفسیر المیزان
 17. جلوه هایی از عقلگرایی در تفاسیر قرن چهاردهم
 18. بررسی زمینه های فراهم آورنده تحول در حوزه معرفت دینی و تفسیر
 19. قصه های قرآن در بیان مفسر المیزان
 20. عقل و علم در بیان مفسر المیزان
 21. علامه طباطبایی و معیارهای فهم و نقد احادیث اسباب نزول
 22. معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث
 23. سبک عباسیان در کتاب قرآن
 24. معیارهای شناخت احادیث موضوع در «الأخبار الدخیله»
 25. روش علامه شوشتری در نقد سند
 26. معیارهای نقد دعا در الاخبار الدخیله
 27. قصه های قرآن در بیان مفسرالمیزان
 28. عقل و علم در بیان مفسر المیزان
 29. عقل و علم در تفسیر الجواهر
 30. جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر سید حیدر آملی
 31. متابعت الهی در قرآن و راهکارهای ارتقاء آن در دانشگاه اسلامی
 32. رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئله ی روایات تأویلی در حق اهل بیت علیهم السلام
 33. مبانی رویکرد ادبی در تفسیر سید مرتضی و شیخ طوسی با تکیه بر “الامالی” و “التبیان”
 34. مکی و مدنی از مفهوم تا اصطلاح
 35. پاسخ به شبهه ی وهابیت درباره ی حرمت توسل
 36. درایة الحدیث؛ بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین
 37. نقش دانشگاه اسلامی در توسعه مدیریت دانش
 38. رویکردهای روشمند به مطالعات اسلامی
 39. علامه طباطبایی و حدیث؛ روش شناسی نقد و فهم حدیث از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان
 40. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام در بررسی علامه شوشتری
 41. تفسیر علمی، بایدها و نبایدها
 42. و …