دکتر ابوالفضل خوش منش

دکتر ابوالفضل خوش منش

مشخصات فردی

 • ابوالفضل خوش منش، فرزند ‌اصغر، متولد سال 1348، قم،
 • دکترای الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث
 • مسلط به چهار زبان زنده دنیا (انگلیسی، فرانسه، عربی و آلمانی)

سوابق علمی

 • توفیق حفظ کلام‌الله مجید
 • اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه امام صادق(ع) و دکترای تخصصی (PHD) در رشته مزبور از دانشگاه قم
 • عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
 • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • تسلط به زبان‌های فرانسه و عربی در حد تدریس و ارائه کنفرانس های علمی و آشنایی با زبان های انگلیسی و آلمانی آشنایی با ادبیات فارسی و عربی
 • ترجمه متون مختلف و پنج کتاب از زبان های فوق
 • انتشار یک نشریه به زبان فرانسه در خارج کشور و مشارکت در انتشار یک نشریه دیگر در داخل و نگارش و ترجمه چند ده مقاله تخصصی به زبان‌های فرانسه و فارسی که در کتب و نشریات گوناگون به چاپ رسیده اند
 • تدریس در مراکز مختلف دانشگاهی جمعاً به مدت ده سال به زبان‌های مختلف؛ راهنمایی پایان‌نامه‌های مختلف به زبان‌های فارسی، عربی، فرانسه و انگلیسی
 • سفر به پانزده کشور جهان و تدریس و تحقیق و تصدی مدیریت یک مرکز دانشگاهی در خارج از کشور به مدت سه سال
 • زمینه‌های مطالعاتی: تاریخ معاصر خاورمیانه در دو قرن اخیر، تاریخ ایران باستان و مصر، اساطیر ملل، زبان‌شناسی

برخی از آثار

 • کتب ترجمه شده:
  • مجموعه‌ آثار معماری مدرن، ترجمه از فرانسه به فارسی، Jose li Sert ، واحد ترجمه هنر و معماری شرکت مهندسین مشاور کلیل، تهران، تابستان 1374ش.
  • مجموعه‌ آثار معماری مدرن، ترجمه از فرانسه به فارسی، Frank Lioyd Right، واحد ترجمه‌ هنر و معماری شرکت مهندسین مشاور کلیل، تهران، تابستان 1378ش.
  • مجموعه‌ آثار معماری مدرن، ترجمه از فرانسه به فارسی، Kenzo Tange، واحد ترجمه‌ هنر و معماری شرکت مهندسین مشاور کلیل، تهران، تابستان 1379ش.
 • کتب زیر چاپ: 
  • حمل قرآن، پژوهشی در روش‌شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید
  • قرآن مجید، بیداری و بین‌الملل اسلامی
  • خوشه‌ها و ریشه‌ها ـ واژه‌نامه‌ اشتقاقی ـ تطبیقی قرآن کریم
 • مقالات تألیف شده:
  • زبان قرآن کریم وکارکردهای آن، پژوهش و حوزه، سال نهم، شماره 33، بهار 1387.
  • قرآن مجید، بیداری و بین الملل اسلامی در عصر اخیر، بینات، شماره 57، بهار 1387.
  • تحقیقی در ساختار و نظم و مفردات آیه‌ بسمله در نشریه‌ علمی ـ پژوهشی صحیفه‌ مبین، شماره‌ چهل، تابستان و پاییز 1386.
  • تفسیر اجتماعی و بیداری اسلامی، پژوهش حوزه، زمستان 1386.
  • مدخل امت مقتصده، دائرة المعارف قرآن کریم، ج4، 1385.
  • احتضار، پیشین، ج2، 1384.
  • آل فرعون، پیشین، ج1، 1382.
  • مدخل‌های باطل، ترادف و تفسیر اجتماعی، پیشین، در نوبت چاپ.
  • جستارهایی‌ در زمینه نظماهنگ قرآن کریم (1)، فصل‌نامه‌ بینات، شماره‌ی 33، بهار 1381.
  • جستارهایی‌ در زمینه نظماهنگ قرآن کریم (2)، پیشین، شماره‌ی 25، بهار 1379.
  • جستارهایی‌ در زمینه نظماهنگ قرآن کریم (3)، پیشین، شماره‌ی 20، زمستان 1377.
  • آموزش قرآن در مکتب رسول اکرم، فصل‌نامه‌ صحیفه‌ مبین، ش 1، بهار 1378.
  • مراکز آموزشی قرآن کریم (بررسی تاریخی و تحلیل قرآنی)، پیشین، ش.21، زمستان 1378.
  • قرآن در وصیت نامه امام خمینی، پیشین، ش.21، زمستان 1378.
  • نقش قوه سامعه در آموزش قرآن کریم، پیشین، ش. 22،بهار 1379.
  • مقالات گوناگون در دو‌ماه‌نامه‌ بشارت از 1376 تا 1386.
  • مقالات گوناگون در فصل‌نامه‌ گلستان قرآن از 1381 تا 1382.
 • برخی مقالات ترجمه شده از فرانسه و انگلیسی به فارسی:
  • Jomier, Jacques, Le nom divin ”al Rahman” dans le Coran. Mélanges, Louis, Signon II, Damas, 1957, pp. 361-381.
  • Blachère، Régis, Note sur le substantif nafs ”souffle vital”; ”âme” dans le Coran. Semitixca 1 (1948) pp. 69-77 ; aussi dans Anlecta 5. Institut français de Damas, Damas, 1975, pp. 51-60.
  • Cuypers Michel, Structurs réthoriques de la sourate (al-Muddathther) dans le Coan. Luaman, Téhéran, 13ii, (1997), pp. 37-74.
  • Moussa, Abdallah, De l’hébraïsation modrne du Coran: à propos de la traduction du Coran par André Chouraqui. Arabica, 42i, (1995), pp. 127-126, (Le Coran, l’Appel, Paris, 1990)
  • Rippin, Andrew, Rahman and the hanifs, Islamic studies presented to Charles, J. Adams. Edited by Wael B. Hallaq & Donald P. Little, Leiden E. J. Brill, 1991, pp. 153-168.
  • Neuwirth, Angelika, Images and methaphors in the introductorysection of the makkan suras, Approaches to the Qur’an, Ed. G.R. Hawting & Abdul-Kader A. Shareef. London, Routledge, 1993, pp. 3-36.
  • (نشر ترجمه‌های فوق در: بولتن مرجع ـ گزیده مطالعات قرآن و قرآن پژوهی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تدوین و ویرایش مرتضی کریمی‌نیا، مرکز مطالعات فرهنگی-بین المللی، مدیریت مطالعات اسلامی، انتشارات بین المللی الهدی، تهران، 1380)
  • Jacquline Chabbi, Histoire et tradition sacrée, La biographie impossible de Mahomet.
  • Claude Giliot, ‘informateurs’ juifs et chrétiens de Muhammad, Reprise d’un problème traité par Aloys Sprenger et Theodore Nöldeke.
  • (نشر ترجمه‌های فوق در: سیره‌پژوهی در غرب ـ گزیده‌ی متون و منابع، تدوین و ویرایش مرتضی کریمی‌نیا، مجمع جهانی تقریب اسلامی، تهران، 1386)
 • نگارش و ترجمه‌ مقاله به فرانسه:
  • 32.Les démarches du Prophète pour construire la société musulmane selon le martyre Motahary, Ar-Rachad-Revue d’enseignement et de recherche, Qom, Septembre 2007.
  • 33.La méthode des Ahl ul-Bayt pour la formation de l’homme parfait, Ibid, Mars 2007.
  • La liberté et la liberté de pensée selon le professeur Motahari, Ibid. Juin 2006.
  • 34.Régime du droit de femme en islam, Ibid. Juin 2006.
  • 35.La cruauté ou la rationalité des lois de l’islam, Ibid, Juin 2006.
  • 36.Sayyed Jamal-ud-din Assad Abadi, grand réformateur contemporain de l’umma mususulman- Biographie et pensée, Ibid. Juin 2005.
  • 37.Préparatifs et intimité avec le Saint Coran, Ar-Rachad-Revue d’enseignementر et de recherche, Qom, Juin 2005.
  • 38.Discussions Coraniques، Essai pour une compréhénsion moderne du Coran par le Coran, Ar-Rachad-Revue d’enseignement et de recherche, Qom, Juin 2005.
 • همکاری‌های پژوهشی:
  • راهنمایی و داوری پایان‌نامه‌های تحصیلی به زبان‌های فارسی، فرانسه و عربی و انگلیسی در مقاطع مختلف و کشورهای گوناگون.
  • تأسیس و سردبیری نشریه‌ای به زبان فرانسه در جمهوری دمکراتیک کنگو در سال 2002 با عنوان:
  • Le Croissant (Organe de l’Université Islamique du Congo, UNICO, République Démocratique du Congo).