جایگاه قرآن امام خامنه ای

جایگاه قرآن

آن وقتی که کسی در این کشور و این جامعه حرفی زد و مطلبی گفت، هر کسی از جوان های این مملکت بتواند با آشنایی با قرآن، تشخیص بدهد این حرف، غلط یا درست است! آن وقت ما با قرآن آشنا هستیم، فرهنگ قرآنی بر زندگی ما حاکم است.
هنوز آن جور نشده ایم! هنوز آن طور که شاید و باید ما با مفاهیم قرآن آشنا نشده ایم و این مفاهیم در جامعه ما گسترش پیدا نکرده است. (از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، 78/9/20)

دانلود پوستر با کیفیت بالا