تدبر در قرآن

تدبر در قرآن؛ اصلی بنیادین در تعامل با کلام الله مجید

تدبر، اصلی بی‌بدیل در تعامل و مواجهه‌ی انسان با گنجینه‌ی وحی و کلام‌الله مجید است. تدبر دارای تعریف و آثار مختلف و قابل توجهی است که هم در حوزه‌ی فکر و اندیشه و هم در مجال زندگی عملی انسان متدبر ظهور می‌کند. تدبر از امر آموزش و قرائت قرآن کریم جدا نیست و آن، مرهون فراهم آمدن امور و شرایطی چند است. تدبر با تفسیر مصطلح نیز دارای تفاوت‌های عمده است که این مقاله در جهت تبیین آنها می‌کوشد.

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مفهوم تدبر در قرآن
 • اصل تدبر در قرآن
 • ارتباط تدبر با «قرائت قرآن»
 • نقش تعیین‌کننده‌ «استماع» در تدبر
 • مفهوم «تدبر»
 • پیوند آموزش قرآن با تدبر
 • قلب انسان ظرف و ابزار تدبر در قرآن
 • تفاوت میان تفسیر و تدبر
 • تدبر و مسأله‌ «عمل به قرآن»
 • آثار دیگر تدبر
 • منابع

برای دانلود متن کامل پژوهش از لینک های زیر استفاده نمایید.
دانلود متن کامل پژوهش در قالب word
دانلود متن کامل پژوهش در قالب pdf