برگزاری نظرسنجی از دبیران کانون های قرآن و عترت دانشگاه‌های ایران

دبیرخانه گفتمان قرآنی به منظور شناخت دقیق مشکلات کانون‌های قرآن و عترت اقدام به برگزاری نظرسنجی نموده و از مشکلاتی نظیر ردیف بودجه و روند تصویب برنامه در دانشگاه پرسش به عمل آورده است.

دبیرخانه گفتمان قرآنی به جهت شناخت دقیق نیازها و مشکلات کانون‌های قرآن و عترت، اقدام به طراحی و برگزاری نظرسنجی با محتوای بررسی مشکلات عمده‌ای نظیر ردیف بودجه اختصاص یافته به کانون، امکانات سخت افزاری کانون، روند تصویب برنامه، نحوه تعامل مدیران فرهنگی دانشگاه با کانون، روند ارتباط گیری با رسانه ها و… کرده است. سجاد مردانه نماینده کانون‌های قرآن و عترت در دبیرخانه گفتمان قرآنی در خصوص این نظر سجنی بیان داشت: نتایج این نظرسنجی در شناخت مشکلات اصلی و علل کم شتابی حرکت کانون‌های قرآن وعترت موثر خواهد‌بود. این شناخت به تیم دبیرخانه گفتمان قرآنی در طراحی یک راه حل جامع برای هم افزایی توان کانون های قرآن و عترت در اجرای فریضه “‌تبدیل معارف قرآنی به یک گفتمان عمومی در بین مردم” کمک خواهد کرد. وی ادامه داد رهبری در نشست با شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم در اردیبهشت ماه سال جاری صراحتاً فرمودند که ما هنوز در تبدیل کردن مفاهیم قرآنی به مسلمات فکری مشکل داریم و گرفتاریم. بنابراین شرایط حکم می کند که کانون‌ها تمام تلاش خود را در هم افزایی توان یکدیگر به کار گیرند و نقش خود را در به وجود آوردن یک گفتمان قرآنی و حل این گرفتاری از جامعه اسلامی به درستی ایفا کنند. گفتنی است نظرسنجی به شکل اینترنتی بوده و لینک آن تنها برای دبیران و نمایندگان کانون‌های قرآن وعترت ارسال شده است.