امام خمینی قرآن

برکات قرآن

امام خمینی(ره):
از انس با قرآن کریم، این صحیفه الهی و کتاب هدایت، غفلت نورزید؛ که مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاریخ، از برکات سرشار این کتاب مقدس است.

دانلود پوستر با کیفیت اصلی