احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت

احمدرضا اخوت؛ متولد 1347، محقق و مدرس دانشگاه تهران و عضو علمی مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران می باشد.