فیض کاشانی قرآن

آب حیات

فیض كاشانی: عمرم رفت و در چند رشته تخصص داشتم و كتاب ‌ها نوشتم ولی در هیچ ‌یك از این علوم دارویی برای دردم و آبی برای عطشم نیافتم، بر خود ترسیدم و انابه كردم و به سراغ تدبر در قرآن رفتم.

دانلود پوستر با کیفیت بالا