با حامیان دبیرخانه بیشتر آشنا شوید
آشنایی بیشتر
قبل
بعد

چندرسانه ای

پوستر و اینفوگرافی

پژوهش و مقاله

دبیرخانه گفتمان قرآنی

دبیرخانه گفتمان قرآنی یک مجموعه مردمیست که با هدف انس عموم مردم با قرآن در سال 94 به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شد. پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهند که علت اصلی عدم انس ما با قرآن، نگاه کلیشه‌ای به قرآن و فعالیت‌های قرآنی بوده که منجر به فعالیت‌هایی کم‌ثمر و سطحی شده است. متاسفانه عمده این نگاه، ساخته و پرداخته دستگاه‌های عریض و طویل حاکمیتی قرآنی و ساختارهای صلب و بروکراتیک آنهاست که بجای پیگیری انس عموم مردم با قرآن بدنبال پرداختن صرف به ارتباط با ظاهر قرآن بوده و در مقابل تغییرات پیشنهادی نیز مقاومت‌های فراوانی از خود نشان می‌دهند.ما پس از 5 سال فعالیت و پژوهش به این نتیجه رسیدیم که راهکار تحول در وضعیت قرآنی کشور ایجاد و توسعه زیست‌بوم قرآنی کشور است. ماموریت اصلی این زیست‌بوم حمایت جدی و همه‌جانبه از فعالیت‌ها و فعالان قرآنی کشور و توسعه الگوهای موفق است.

به امید روزی که همه ایران با قرآن انس داشته باشند.

حامیان